Tài liệu tham khảo và nguồn nghiên cứu của Oli6

 

1. Sữa dê có lượng chất xơ oligos phổ biến gấp 6 lần so với sữa bò tiêu chuẩn.

Nguồn:

· Urashima T, Taufik E. Oligosaccharides trong sữa: Lợi ích của chúng và ứng dụng trong tương lai. Media Peternakan – Tạp chí

Khoa học và Công nghệ Động vật 2010 (tháng 12): 189 – 197.

· Silanikove, Leitner G, Merin U, Prosser C. Những tiến bộ gần đây trong việc khai thác sữa dê: Chất lượng, an toàn và các khía cạnh sản xuất. Nghiên cứu nhỏ về các loại động vật nhai lại 2010; 89: 110 – 124.

2. Sữa dê tự nhiên có gấp 6 lần lượng chất xơ oligos prebiotic so với sữa bò tiêu chuẩn.

* Sữa dê chứa .25-.39 g/L; Sữa bò 0,03-0,06 g/L

Nguồn:

· Urashima T, Taufik E. Oligosaccharides trong sữa: Lợi ích của chúng và ứng dụng trong tương lai. Media Peternakan – Tạp chí

Khoa học và Công nghệ Động vật 2010 (tháng 12): 189 – 197.

· Silanikove, Leitner G, Merin U, Prosser C. Những tiến bộ gần đây trong việc khai thác sữa dê: Các khía cạnh về chất lượng, an toàn và sản xuất. Nghiên cứu nhỏ về động vật nhai lại 2010; 89: 110 – 124.

3. Sữa dê tự nhiên có hàm lượng Magie cao hơn * cho sự tăng trưởng và phát triển cần thiết thông thường ở trẻ em.

* Sữa dê có nhiều magie hơn 33% so với sữa bò tiêu chuẩn.

Nguồn:

· Holvik, S. 2013. Loạt bài viết của Happy Days Dairies Ltd., Article 1 Sữa dê – Từ Nhận thức đến Hoàn thiện.

4. Sữa dê tự nhiên có hàm lượng vitamin A cao hơn * so với sữa bò tiêu chuẩn để phát triển mắt và thị lực thông thường.

* Sữa dê có nhiều vitamin A hơn 46% so với sữa bò tiêu chuẩn.

Nguồn:

· Holvik, S. 2013. Loạt bài viết của Happy Days Dairies Ltd., Article 1 Sữa dê – Từ Nhận thức đến Hoàn thiện.

5. Sữa dê tự nhiên có hàm lượng vitamin C cao hơn sữa bò tiêu chuẩn cho sự tăng trưởng và phát triển ở trẻ em.

* Sữa dê có nhiều vitamin C hơn 37% so với sữa bò tiêu chuẩn.

Nguồn

· Holvik, S. 2013. Loạt bài viết của Happy Days Dairies Ltd., Article 1 Sữa dê – Từ Nhận thức đến Hoàn thiện.