Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất sử dụng chung và không nhằm mục đích dựa vào, cũng không thay thế cho lời khuyên chuyên môn cụ thể. Không có trách nhiệm đối với tổn thất do bất kỳ ai hành động hoặc cố hành động do bất kỳ tài liệu nào trong ấn phẩm này có thể được chấp nhận.

Nuchev cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong trang web này là chính xác và cập nhật, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào. Tất cả các bảo đảm dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin có trên trang web này hoặc đối với bất kỳ sản phẩm hoặc tài liệu nào được đề cập trên trang web này đều bị loại trừ trong phạm vi pháp luật cho phép. Các liên kết trên trang web này có thể dẫn đến các trang web khác và một số thông tin trên trang web này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba. Nuchev không chịu trách nhiệm về tiền tệ hoặc tính chính xác của thông tin đó. Bạn nên xác minh thông tin đó trực tiếp với các bên thứ ba đó.