Pháp lý

Các Điều khoản Sử dụng này là giữa bạn và Nuchev Pty. Ltd. (ABN 54163225090), (“OLI6®”, “GOAT NUTRITION AUSTRALIA®”, “GNA®”, “Nuchev”, “Công ty”, Công ty ”“ chúng tôi ”,“ Chúng tôi ”,“ của chúng tôi ”) và việc bạn sử dụng trang web tại www.oli6.com cũng như các trang mạng xã hội và di động Oli6 liên kết với các Điều khoản Sử dụng này (cùng nhau , các “Dịch vụ”).

 

OLI6®, GNA®, GOAT NUTRITION AUSTRALIA® là các nhãn hiệu của Nuchev Pty. Ltd.

 

Để xem xét quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu trong tài liệu này, cùng với bất kỳ quy tắc, chính sách và thủ tục nào mà Công ty có thể đưa ra theo thời gian (những “Điều khoản sử dụng này ”).

 

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho các Dịch vụ hiện do Công ty cung cấp cũng như các Dịch vụ có thể được cung cấp trong tương lai.

 

VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY VÀ CHỈ ĐỊNH BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHỊU TRÁCH NHIỆM DỰA TRÊN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.

 

Công ty có thể trình bày thông tin và nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn, các bài báo, ý kiến, văn bản, thống kê, dữ liệu, thông tin sản phẩm, tem thời gian, ứng dụng phần mềm, bình luận, quảng cáo, đồ họa, ảnh, minh họa, lịch, thiết kế, trò chơi, đánh giá , tệp video và âm thanh, nút, biểu tượng, chương trình và mã, ngoài Nội dung do người dùng tạo (như được định nghĩa ở đây) (gọi chung là “Nội dung”), được sở hữu hoặc cấp phép bởi Công ty. Dịch vụ cũng có thể bao gồm các tài liệu, ứng dụng và thông tin thuộc sở hữu của bên thứ ba và được cung cấp thông qua Dịch vụ theo giấy phép, tài trợ hoặc một số hình thức thỏa thuận khác giữa bên thứ ba và Công ty.

 

Ngoài những trường hợp mà pháp luât yêu cầu, Công ty không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác được cung cấp thông qua Dịch vụ và không tuyên bố về tính chính xác, độ tin cậy, kịp thời hoặc đầy đủ của Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn mô tả, tính khả dụng hoặc hiệu quả của bất kỳ sản phẩm nào. Ngoài những trường hợp luật pháp yêu cầu, Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do sự phụ thuộc của bất kỳ người nào vào bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ.

 

Dịch vụ. Thông qua Dịch vụ, bạn có thể xem lại Nội dung, thiết lập tài khoản người dùng, tải lên và tải xuống tệp, đăng ký thành viên, đăng ký các cuộc thi, giao tiếp và thiết lập mối quan hệ với những người dùng khác và đăng ảnh, video và âm thanh clip, đánh giá, thông tin, ý kiến và bình luận. Công ty có quyền thay đổi, tạm ngừng và ngừng tiếp tục bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản chất của Dịch vụ được cung cấp, cơ sở dữ liệu, số giờ khả dụng và phần mềm cần thiết để truy cập hoặc sử dụng. Bất kể điều gì trái ngược ở đây, Công ty có quyền cho phép hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào vào Dịch vụ theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, bao gồm cả việc chấm dứt tài khoản người dùng trong trường hợp người dùng vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

 

Hồ sơ, Blog và Giao diện. Công ty cung cấp thông tin gốc và thông tin của bên thứ ba thông qua Dịch vụ. Bạn có thể được mời cung cấp thông tin cá nhân, tên tài khoản tùy chỉnh, biểu tượng và thông tin hồ sơ khác (gọi chung là “Thông tin hồ sơ”) và bạn có thể được phép nhận xét, đăng, truyền hoặc gửi tin nhắn, bình luận, đánh giá, lời chứng thực, khái niệm , kỹ thuật cũng như thông tin và tài liệu khác, có thể bao gồm (không giới hạn) tải tệp lên, tham gia vào các phiên trò chuyện, cung cấp Thông tin tiểu sử và tương tác với những người dùng Dịch vụ khác (gọi chung và cùng với Thông tin tiểu sử, “Nội dung do người dùng tạo”) . Khi bạn gửi, xuất bản, đăng hoặc hiển thị Nội dung do Người dùng tạo thông qua Dịch vụ bằng cách tạo hồ sơ, kết nối với những người dùng khác hoặc đăng Nội dung lên bất kỳ blog, diễn đàn hoặc diễn đàn nào (gọi chung là “Diễn đàn”), bạn đồng ý giới hạn bản thân với chủ đề mà Diễn đàn hướng tới và tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.

 

Nội dung do người dùng tạo. Công ty không xác nhận hoặc có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với Nội dung do người dùng tạo do bạn hoặc người khác gửi và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ nội dung nào được đăng bởi bất kỳ người dùng. Nội dung do Người dùng tạo được gửi thông qua Dịch vụ không nhất thiết phải được Công ty xem xét trước khi đăng lên hoặc trong bất kì trường hợp nào. Nếu Công ty chọn, theo quyết định riêng của mình, giám sát bất kỳ Diễn đàn nào, thì Công ty vẫn không chịu trách nhiệm về Nội dung do Người dùng tạo, không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Nội dung do Người dùng tạo không phù hợp hoặc không chính xác và không chịu trách nhiệm về hành vi của người dùng gửi bất kỳ Nội dung do Người dùng Tạo.

 

Trong phạm vi luật pháp cho phép, Công ty không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính phù hợp, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ tệp, dữ liệu, ý tưởng, thông tin, ý kiến, đánh giá, thông tin liên lạc, tin nhắn, bài đăng, truyền tải hoặc nội dung khác và tài liệu, bao gồm cả Nội dung do Người Dùng Tạo, có thể truy cập trên hoặc thông qua Dịch vụ. Tuy nhiên, Công ty có quyền ngăn cản cá nhân gửi Nội dung do Người Dùng tạo và chỉnh sửa, hạn chế và / hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào do Người dùng tạo vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc không phù hợp bất cứ lúc nào.  Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không sai phạm nếu chúng tôi ngăn cản, phụ thuộc theo quyết định riêng của công ty, về nội dung do Người Dùng Tạo của bạn đăng tải sẽ có thể bị chúng tôi chỉnh sửa, hạn chế hoặc xóa nội dung đó. Bạn cũng đồng ý cho phép bất kỳ người dùng nào khác của Dịch vụ và bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà nội dung do Người Dùng Tạo của bạn có nhắc đến có quyền truy cập, xem, lưu trữ và tái sử dụng những tài liệu đó, bao gồm cả những phần thông tin công khai của bạn, cho mục đích cá nhân. 

 

Một số phần của Dịch vụ có thể sẽ được gửi tới cho bạn (bằng email hoặc cách khác) thông báo trực tiếp đến Công ty hoặc người dùng khác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, mất mát hoặc thiệt hại nào có thể do bạn sử dụng các tính năng đó hoặc do các bên thứ ba đánh chặn hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin nào bạn gửi qua hệ thống của chúng tôi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với những người dùng khác trên và thông qua Dịch vụ.

 

Tranh chấp người dùng. Công ty có quyền – nhưng không có nghĩa vụ giám sát – các tranh chấp giữa người dùng. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa bạn và Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, vui lòng gửi email cho Công ty theo địa chỉ customer.service@nuchev.com.au và chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Công ty sẽ cố gắng giải quyết tất cả các khiếu nại liên quan đến hành vi hoặc hoạt động bất hợp pháp, quấy rối, xúc phạm, gian lận hoặc không phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo ngay hành vi đe dọa hoặc bất kì hành động nào bất hợp pháp của bên thứ ba cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

 

Quyền sở hữu và sử dụng nội dung. Trừ khi có  quy định khác ở đây, giữa người dùng và Công ty, tất cả Nội dung đều thuộc sở hữu của Công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và các điều khoản hiệp ước, trừ khi có chỉ định khác. Bạn có thể tạo và sử dụng các bản in của nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, miễn là các bản in đó giữ lại tất cả các thông báo về bản quyền, nhãn hiệu và độc quyền khác. Việc sử dụng nội dung trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào, hoặc bất kỳ việc tái xuất bản hoặc phân phối lại nội dung nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, đóng khung nội dung trong một trang web khác, là hoàn toàn bị cấm nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại customer.service@nuchev.com.au nếu có bất kỳ yêu cầu cấp phép nào.

 

Ngoài những điều trên, ngoại trừ những điều được quy định bởi các giấy phép hạn chế hoặc theo yêu cầu của pháp luật, cả Nội dung và bất kỳ phần nào của Dịch vụ đều không được sử dụng, sao chép, nhân bản, sao chép, mua bán, sửa đổi hoặc khai thác toàn bộ hoặc một phần cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

 

Công ty sẽ không (a) tuân theo bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào liên quan đến bất kỳ Nội dung nào do Người Dùng Tạo ngoại trừ được quy định trong Chính sách Riêng tư của Công ty, như được quy định trong bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, hoặc theo thỏa thuận cụ thể khác bởi chúng tôi bằng văn bản hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (b) có nghĩa vụ bồi thường cho Người Dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ Nội dung do Người dùng Tạo; hoặc (c) được yêu cầu chấp nhận hoặc phản hồi bất kỳ nội dung nào do Người Dùng Tạo.

 

Bằng cách cung cấp thông tin hoặc đăng Nội dung thông qua Dịch vụ, Người Dùng cấp cho Công ty quyền vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không thể thu hồi, không hạn chế, không độc quyền, miễn phí bản quyền và giấy phép sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, giấy phép, tái cấp phép, điều chỉnh, phân phối, hiển thị , thực hiện công khai, tái sản xuất, truyền tải, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh từ và chỉnh sửa bất kỳ Nội dung nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo, hoặc theo cách khác, trên hoặc liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào, Dịch vụ hoặc quảng cáo của chúng. Công ty không khẳng định quyền sở hữu đối với Nội dung do Người Dùng Tạo của bạn; thay vào đó, giữa chúng tôi và bạn, tùy thuộc vào các quyền được cấp cho chúng tôi ở đây, Người Dùng có toàn quyền sở hữu Nội dung do Người Dùng Tạo do bạn tạo.

 

Bằng cách gửi Nội dung do Người Dùng Tạo trên website hoặc thông qua Dịch vụ, bạn tuyên bố với Công ty rằng nội dung đó là nguyên bản, bạn là chủ sở hữu hợp pháp của nội dung đó hoặc trước tiên bạn đã được chủ sở hữu hợp pháp cho phép gửi nội dung đó và bạn có quyền chuyển nhượng và cấp phép cho Công ty các quyền được mô tả ở đây. Bạn thừa nhận rằng Công ty đã dựa chấp nhận sử dụng tài liệu này. Theo đó, bạn hoàn toàn đồng ý và chấp nhận quyền sử dụng của Công ty, công ty mẹ, công ty liên kết và công ty con, cùng với các nhân viên, đại lý, cán bộ, giám đốc, cổ đông và người được cấp phép tương ứng của phía công ty, chống lại bất kỳ và tất cả các mối đe dọa và khiếu nại về các vi phạm bị cáo buộc hoặc thực tế đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu độc quyền, quyền riêng tư và công khai, quyền nhân thân và quyền ghi công do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra chống lại các Bên của Công ty liên quan đến Nội dung do Người Dùng Tạo của bạn và bồi hoàn cho công ty các bên mọi tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do hậu quả.

 

Quảng cáo và Nội dung của Bên Thứ ba. Đôi khi, chúng tôi có thể kết hợp quảng cáo, thông tin, tính năng và dịch vụ do người dùng khác hoặc bên thứ ba cung cấp (“Nội dung của bên thứ ba”). Nội dung của bên thứ ba, cho dù do chúng tôi cung cấp hay không, không ngụ ý việc chúng tôi xác nhận, phê duyệt hoặc xác minh Nội dung của bên thứ ba đó hoặc các chính sách, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào. Không phải lúc nào chúng tôi cũng xem xét Nội dung của bên thứ ba và trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm cả về chất lượng, tính khả dụng hoặc tính hoàn chỉnh của nội dung hoặc việc tuân thủ bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào. Bằng cách cung cấp quyền truy cập vào Nội dung của bên thứ ba, Công ty không giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào. Theo các điều khoản của dịch vụ hiện hành hoặc các thỏa thuận hiện hành khác, chúng tôi có thể xóa Nội dung của bên thứ ba theo yêu cầu bằng văn bản của chủ sở hữu hoặc người cấp phép. Vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật áp dụng cho Nội dung của bên thứ ba đó trước khi sử dụng.

 

Giới hạn sử dụng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng hoặc gửi bất kỳ Nội dung nào do Người Dùng Tạo mà:

Bất hợp pháp, đe dọa, khiêu dâm, thô tục,, tục tĩu hoặc khiếm nhã, bao gồm bất kỳ hành vi giao tiếp nào cấu thành (hoặc khuyến khích hành vi có thể cấu thành) tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào;

Vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ người nào khác hoặc Công ty;

Sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm hoặc giả định hoặc tuyên bố không đúng về danh tính, đặc điểm hoặc trình độ của người khác;

Áp đặt những sự không hợp lý hoặc không thích hợp với cơ sở kỹ thuật của Dịch Vụ;

Nhằm mục đích gửi thư rác hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ mà không có sự cho phép trước của chúng tôi;

Gian lận hoặc liên quan đến việc phân phối hoặc bán các mặt hàng bất hợp pháp, giả mạo hoặc ăn cắp;

Chứa bất kỳ virus, chương trình có mật mã độc hại (Trojan horse), sâu (Worm), bom hẹn giờ, máy hủy (Cancelbot), “trứng Phục sinh” (Easter eggs) hoặc một số chương trình máy tính có thể phá huỷ, can thiệp bất lợi, lén lút đánh chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân hoặc thành phần có hại nào khác; hoặc là

Bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai hoặc bất kỳ quyền nào khác của bên thứ ba.

Hơn nữa, Công ty cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi và không độc quyền để truy cập và sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, đồng thời bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) có bất kì hành động nào có thể dẫn đến tranh chấp, tranh cãi hoặc sự thay đổi với những người dùng Dịch vụ khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn gặp phải do sử dụng Dịch vụ; (ii) thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người dùng khác của Dịch vụ, bao gồm cả việc thu thập tên người dùng hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn, (iii) tải lên, email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu hoặc Nội dung do Người Dùng Tạo nào có chứa virus hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác, các tệp hoặc chương trình có thể làm gián đoạn, hạn chế hoặc can thiệp vào chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính, phần cứng, cơ sở dữ liệu hoặc tệp nào do Công ty sở hữu, cho thuê hoặc sử dụng , Dịch vụ hoặc người dùng của họ; hoặc (iv) gửi các thông báo không mong muốn qua email hoặc bằng hình thức khác hoặc đăng Nội dung do Người Dùng Tạo ra để miệt thị hoặc xúc phạm bất kỳ người dùng nào hoặc Công ty.

Sở hữu trí tuệ. Các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của Công ty và bên thứ ba có thể được hoặc không được chỉ định theo thời gian thông qua các ký hiệu SM, TM hoặc ®. Trừ khi trong bất kì ấn phẩm nào được bảo hộ về nội dung, bạn không được phép sử dụng bất kỳ tên, biểu trưng hoặc dòng giới thiệu nào được đăng thông qua Dịch vụ, cho dù có được chỉ định bởi các biểu tượng đó hay không, bao gồm nhưng không giới hạn dưới dạng metatags hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà không có thể hiện sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty trong từng trường hợp. Không có ngoại lệ nào cấp cho bạn quyền sử dụng hoặc sở hữu nào đối với bất kì tên, tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, khẩu hiệu, logos, bằng sáng chế, đơn xin cấp bằng sáng chế nào bất kì của công ty (cho dù là chủ thể của đơn xin cấp bằng sáng chế) (cùng nhau, “Sở Hữu Trí Tuệ của công ty”). Tại bất kỳ thời điểm nào trong hoặc sau thời hạn của Thỏa thuận này, bất kỳ người dùng nào, trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ bên thứ ba hoặc đại lý nào (i) thách thức hoặc hỗ trợ người khác thách thức Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của công ty hoặc đăng ký của họ; (ii) cố gắng sử dụng hoặc đăng ký bất kỳ thiết kế, nhãn hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại hoặc trang phục thương mại nào giống với Sở Hữu Trí Tuệ của công ty hoặc tên miền kết hợp bất kỳ tên miền nào giống nhau; hoặc (iii) kết hợp bất kỳ Sở Hữu Trí Tuệ nào của Công ty vào bất kỳ thiết kế, nhãn hiệu, tên sản phẩm, nhãn hiệu dịch vụ, tên công ty, tên miền nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ chỉ định tương tự nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có được bất kỳ quyền nào trong, hoặc tên miền, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ đăng ký hoặc đơn đăng ký, bất kỳ nhãn hiệu, tên hoặc chỉ định nào của Công ty theo hoạt động của pháp luật hoặc theo cách khác, bạn sẽ ngay lập tức tuân theo yêu cầu từ Công ty, và không trả thêm phụ phí cho Công ty, chuyển nhượng các quyền, đăng ký và ứng dụng đó cho Công ty hoặc người được chỉ định của Công ty.

Nếu bạn có lý do để tin rằng bản quyền của mình đã bị vi phạm, vui lòng gửi email đến customer.service@nuchev.com.au, để biết thông báo vi phạm, vui lòng cung cấp thông tin sau: (i) xác định (các) tác phẩm có bản quyền bạn tin rằng đã bị vi phạm và xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền; (ii) mô tả về tài liệu mà bạn cho là vi phạm và vị trí của tài liệu trong Dịch vụ của chúng tôi; (iii) _thông tin liên hệ của bạn bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

Lưu ý: Tất cả các quyền hạn (nếu có) được trao cho bạn theo mục 26 Đạo luật Thương hiệu 1995 (Cth) đều bị loại trừ rõ ràng.

 

Đăng ký và Bảo mật. Liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bạn có thể thiết lập hoặc nhận ID người dùng, mật khẩu và mã bảo mật khác (“Mã người dùng”) mà bạn có thể cần để truy cập và sử dụng một số phần nhất định của Dịch vụ.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân được nhắc đến bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào (“Thông tin đăng ký”) và duy trì và cập nhật kịp thời Thông tin đăng ký để giữ cho thông tin đó trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Theo đó, bạn cho phép Công ty, trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba, thực hiện bất kỳ yêu cầu nào mà chúng tôi cho là cần thiết để xác thực Thông tin Đăng ký của bạn. Công ty có quyền theo đuổi các hành động pháp lý đối với tất cả những người trình bày sai thông tin cá nhân trong bất kỳ giao dịch nào hoặc không trung thực về danh tính của họ và đình chỉ hoặc hủy bỏ các tài khoản được đăng ký với thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ. Bất chấp những điều đã nói ở trên, bạn thừa nhận rằng Công ty không thể đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được gửi bởi bất kỳ người dùng nào, cũng như bất kỳ thông tin nhận dạng nào về bất kỳ người dùng nào.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Mã người dùng của mình. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra bằng cách sử dụng Mã người dùng của bạn và Công ty không có nhiệm vụ phải hỏi về quyền hạn hoặc sự phù hợp của các hướng dẫn được cung cấp thông qua Mã người dùng của bạn hoặc để xác minh danh tính của bất kỳ ai sử dụng Mã người dùng của bạn. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc mất mát do bất kỳ vi phạm bảo mật nào gây ra do mất mát hoặc bạn không duy trì tính bảo mật của Mã người dùng của mình. Nếu bạn cho phép bên thứ ba truy cập vào Mã người dùng của mình, thì bạn đồng ý bảo vệ, chịu trách nhiệm và đồng ý rằng Công ty sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ, hoặc do, quyền truy cập và việc sử dụng Dịch vụ liên quan. Bạn cũng đồng ý thông báo ngay cho Công ty nếu bạn biết về bất kỳ mất mát hoặc trộm cắp nào đối với Mã người dùng hoặc bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Mã người dùng nào của bạn. Công ty có quyền chặn Mã người dùng của bạn nếu Công ty cho rằng cần phải làm như vậy, bao gồm cả do vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc hành vi sai trái cố ý của người dùng. Để bảo vệ bạn, Công ty có thể yêu cầu sử dụng các công nghệ mã hóa cho một số loại thông tin liên lạc được thực hiện thông qua Dịch vụ. Mặc dù chúng tôi có thể cung cấp các công nghệ đó và có thể sử dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý khác để bảo vệ thông tin bí mật và cung cấp bảo mật phù hợp, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin được truyền qua internet hoặc bất kỳ mạng dữ liệu nào là an toàn, hoặc việc truyền như vậy sẽ không bị chậm gián đoạn, gián đoạn hoặc lỗi.

Bất kỳ Mẫu nào được cung cấp chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn không được bán hoặc bán lại bất kỳ sản phẩm nào hoặc các mẫu của chúng mà bạn mua hoặc nhận từ chúng tôi. Bằng cách tham gia vào bất kỳ giao dịch nào thông qua Dịch vụ, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng sự thật và chính xác (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán của bạn), rằng mọi giao dịch thẻ tín dụng do bạn gửi đều được ủy quyền và bạn là chủ sở hữu hợp pháp của bất kỳ thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán nào được sử dụng để tham gia vào bất kỳ giao dịch nào thông qua Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn không phải là đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối. Nếu không, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi xác định rằng (a) phương tiện thanh toán của bạn không hợp lệ, (b) giao dịch không được ủy quyền, (c) phương tiện thanh toán của bạn không thể được xử lý hoặc xác minh tại thời điểm bị tính phí (d ) khoản phí bị tranh chấp vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc Công ty không giao sản phẩm mà bạn đã mua, (e) bạn đã lạm dụng hoặc sử dụng sai các chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mại, hoặc (f) bạn đã sử dụng Dịch vụ để tham gia vào giao dịch, Công ty có quyền chấm dứt ngay lập tức mọi giao dịch đang chờ xử lý, tạm dừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của Công ty dưới đây.

Nếu có bất kì tranh chấp nào về giao dịch hoặc thanh toán, bạn sẽ thông báo cho Công ty về tranh chấp trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch được áp dụng và sử dụng những nỗ lực hợp lý, thiện chí để giải quyết tranh chấp đó trực tiếp với Công ty. Bạn có thể gửi email thông tin chi tiết về tranh chấp của bạn tới customer.service@nuchev.com.au. Bạn phải thanh toán cho hàng hóa tại thời điểm bạn đặt hàng. Bạn có thể thanh toán bằng các phương thức mua hàng đã thỏa thuận được nêu trên trang thanh toán liên quan trong Dịch vụ.

Chúng tôi sẽ thanh toán cho tất cả số tiền còn nợ tại thời điểm xử lý đơn đặt hàng của bạn. Thanh toán phải được xóa trước khi hàng hóa sẽ được gửi cho bạn.

 

Luật Người tiêu dùng Úc có thể bao hàm các đảm bảo hoặc điều kiện hoặc áp đặt các nghĩa vụ đối với Công ty mà không thể loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi hoặc loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi trong một phạm vi giới hạn. Các điều khoản sử dụng này phải được đọc theo các điều khoản luật định này. Theo các quy định này, quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng bao gồm đảm bảo theo luật định rằng hàng hóa được cung cấp cho bạn sẽ có chất lượng chấp nhận được và sẽ phù hợp cho bất kỳ mục đích đã thông báo nào.

Bạn hiểu và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng các dịch vụ và nội dung do bạn tự chịu rủi ro, rằng bất kỳ và tất cả nội dung, tài liệu và dữ liệu được tải lên, tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng dịch vụ của bạn là do bạn quyết định và chịu rủi ro và điều đó trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với bạn, tài sản của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc tài sản của họ phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ hoặc nội dung. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc vận chuyển, sự huỷ bỏ của bất kì giao dịch nào hoặc sự không có sẵn của bất kì sản phẩm nào.

Trong phạm vi luật hiện hành không cho phép từ chối bảo hành, các sản phẩm, dịch vụ và nội dung chỉ được bảo hành ở mức tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật.

 

Trách nhiệm hữu hạn. Bạn hiểu rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh liên quan đến bất kỳ giao dịch nào, việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc các Điều khoản sử dụng này ngoại trừ trong phạm vi gây ra bởi sự sơ suất, cố ý của Công ty hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, các bên của công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào yêu cầu thông qua hoặc theo bạn trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ khoản lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, dữ liệu bị mất, thời gian ngừng hoạt động của thiết bị hoặc bất kỳ gián tiếp nào, những thiệt hại hoặc mất mát do hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt, hoặc ví dụ, phát sinh từ việc bạn truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truyền tải, bất kể loại khiếu nại hoặc bản chất của nguyên nhân hành động, ngay cả khi bất kỳ bên nào của Công ty đã được thông báo về khả năng hư hỏng hoặc mất mát. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, tổng trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền mà bạn đã thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến trách nhiệm pháp lý. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, nếu bạn không hài lòng với các dịch vụ, việc thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào, không đồng ý với bất kỳ phần nào của thỏa thuận này hoặc có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào khác với hoặc chống lại bất kỳ bên nào của Công ty liên quan đến các dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng các dịch vụ. Các giới hạn nêu trên sẽ được áp dụng bất kể mục đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào, và trong phạm vi luật hiện hành có thể không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp không có giới hạn trách nhiệm này, các điều khoản sử dụng này sẽ khác nhau về mặt cơ bản hoặc bạn sẽ không được cấp quyền truy cập vào trang web.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí luật sư, chi phí và phụ phí) chống lại hoặc phát sinh bởi các Bên của Công ty với lí do, phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng, sự cẩu thả, hành vi sai trái cố ý của bạn hoặc sự vi phạm của bạn hoặc sự xâm phạm của bất kỳ người nào khác sử dụng tài khoản của bạn, về bất kỳ IP nào của Công ty hoặc quyền khác của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Công ty sẽ có quyền đối với các khoản phụ phí của họ, nhưng không có nghĩa vụ, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào và bạn sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Các Điều khoản Sử dụng này vì lợi ích của các bên và những người kế thừa, chuyển nhượng, người cấp phép và người được cấp phép. Bạn giao ước hợp tác toàn diện để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào.

 

Thời hạn & Chấm dứt. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ bắt đầu ngay khi bạn lần đầu tiên truy cập www.oli6.com, mua hàng qua trang web hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng mạng xã hội hoặc di động nào của Công ty, xem bất kỳ Nội dung nào hoặc sử dụng bất kỳ tính năng nào được tích hợp trong Dịch vụ và sẽ được áp dụng cho tất cả các lần truy cập và sử dụng tiếp theo của bạn, với điều kiện không có gì ở đây cấm chúng tôi từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào trong trường hợp người dùng vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Không giới hạn những điều đã nêu ở trên, Công ty có quyền chấm dứt ngay lập tức bất kỳ mật khẩu hoặc tài khoản nào do bạn tạo trong trường hợp bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc có hành vi mà Công ty cho là không thể chấp nhận được, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lạm dụng Dịch vụ, nhập thông tin không chính xác hoặc không minh bạch, hoặc bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào gây trở ngại cho Công ty hoặc bất kỳ người dùng nào. Nếu việc sử dụng Dịch vụ của bạn bị chấm dứt, bạn sẽ không còn được phép truy cập vào bất kỳ Dịch vụ nào của Công ty. Không giới hạn bất kỳ quyền nào khác của Công ty dưới đây, bạn hiểu và thừa nhận rằng Công ty, theo quyết định riêng của mình, có thể theo đuổi các biện pháp giảm nhẹ hợp pháp và công bằng chống lại bạn nếu bạn vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

  1. Nội dung, Dịch vụ và các Điều khoản sử dụng này có thể thay đổi và cập nhật bởi Công ty và các chi nhánh, người cấp phép, đối tác, đại lý và đại diện của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những thay đổi có thể bao gồm thay thế các điều khoản và điều kiện. Bạn nên xem xét thỏa thuận này theo thời gian để biết về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Công ty cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào, tất cả đều sẽ trở thành quyền kiểm soát khi được đăng.
  1. Vui lòng xem lại tuyên bố về chính sách riêng tư của chúng tôi.

 

Luật áp dụng; Quyền hạn. Các Dịch vụ cùng với tất cả các sản phẩm và tính năng chỉ được thiết kế cho mục đích sử dụng cá nhân và hợp pháp. Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định của quốc gia, tiểu bang và địa phương khi sử dụng Dịch vụ. Luật pháp của Victoria sẽ điều chỉnh các Điều khoản Sử dụng này. Các bên tuân theo quyền tài phán không độc quyền của tòa án Victoria. Những điều đã nói ở trên sẽ không ngăn cản Công ty tìm kiếm bất kỳ biện pháp trừng phạt nào tại các tòa án có thẩm quyền ở các quốc gia và khu vực pháp lý khác để bảo vệ quyền Sở Hữu Trí  của Công ty.

 

Đồng ý Nhận Thông báo Điện tử bằng cách Đăng trên Trang web và Qua Email. Bạn đồng ý nhận bất kỳ thỏa thuận, thông báo, tiết lộ nào và các thông tin liên lạc khác (gọi chung là “Thông báo”) mà các Điều khoản và Điều kiện này đề cập đến từ chúng tôi dưới dạng điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn qua email hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các Thông báo mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng phương thức điện tử đều đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. Để rút lại sự đồng ý nhận Thông báo bằng phương thức điện tử, bạn phải thông báo cho chúng tôi về việc bạn rút lại sự đồng ý đó bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ customer.service@nuchev.com.au và ngừng sử dụng Dịch vụ của bạn. Trong trường hợp đó, tất cả các quyền được cấp cho bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này sẽ tự động chấm dứt. Rất tiếc, chúng tôi không thể cung cấp các lợi ích của Trang web này cho bất kỳ người dùng nào không thể đồng ý nhận các Thông báo dưới dạng điện tử.

 

Tổng quan. Các Điều khoản Sử dụng này đưa ra toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa bạn và Công ty về chủ đề của bản này. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào trong đây được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào. Trừ khi được mô tả ở đây, bạn không được chuyển nhượng các Điều khoản Sử dụng này mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm về các khoản phí liên quan đến việc có được quyền truy cập vào Dịch vụ, bao gồm phí liên quan đến bất kỳ thiết bị nào cần thiết để truy cập Internet và phí do nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn tính. Dịch vụ có thể không được tối đa hóa để sử dụng trên tất cả các thiết bị hoặc kết hợp với phần mềm và hệ điều hành của bên thứ ba.

 

Điều khoản và Điều kiện Khuyến mại. Bất kỳ ưu đãi nào không được kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác và chỉ có thể được sử dụng một lần. Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào do sử dụng trái phép, thay đổi hoặc không đủ điều kiện của ưu đãi và sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào do lỗi hệ thống hoặc các vấn đề không lường trước được. Các ưu đãi đang diễn ra có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các hạn chế khác có thể được áp dụng.

Trang web được duy trì bởi Nuchev Pty. Ltd.